Hiszpania vs Polska - kto płaci niższe podatki?

Data: 03.10.2022 13:22
Kategoria: Artykuły
Autor: Krzysztof Krzemień
Hiszpania vs Polska - kto płaci niższe podatki?

Wszyscy kibice piłki nożnej i naszej reprezentacji powinni pamiętać mecz Polska – Hiszpania podczas UEFA EURO 2020. Tamto spotkanie zakończyło się remisem 1:1 co z kolei obniżyło szanse naszej reprezentacji na wyjście z grupy. Czy tym razem będzie inaczej? Czy polski system podatkowy jest na tyle konkurencyjny, spośród krajów UE, aby poradzić sobie z kolejnym już rywalem z zachodu? Na te pytania poznacie odpowiedź już na końcu tego artykułu.

Pandemia, za sprawą której wzrosła popularność pracy zdalnej, spowodowała również zwiększone zainteresowanie krajami takimi jak Hiszpania. Posiadanie nieruchomości w ciepłym kraju z dostępem do morza jest pewnie marzeniem co drugiego pracującego zdalnie Polaka. Przyjrzyjmy się zatem, czy pod kątem podatkowym życie w Hiszpanii wygląda równie zachęcająco.

W Hiszpanii rozpoznajemy trzy rodzaje należności, a są to opłaty, składki oraz podatki. W Polsce zauważyć można wymienne stosowanie pojęć opłata i podatek, w Hiszpanii natomiast opłaty oraz składki są uiszczane za wykonanie świadczenia przez administrację publiczną. Ich system podatkowy jest skomplikowany, między innymi ze względu na jego decentralizację. W tamtejszym, rozbudowanym systemie, wyróżnia się podatki państwowe, regionalne, czy lokalne. Ze względu chociażby na wspólnoty autonomiczne czy prowincje, władze regionalne mają większy wpływ na ustalanie i pobór podatków w danym regionie. Mieszkańcy płacą podatki, które mają charakter progresywny. Stawki podatkowe mogą różnić się pomiędzy 17 autonomicznymi regionami, ponieważ każdy z nich ustala własne stawki podatkowe - oczywiście oprócz podatków na poziomie państwowym.

Zobowiązania będą więc różne w zależności od lokalizacji, w niniejszym artykule przedstawimy natomiast te najpopularniejsze i najczęściej spotykane. Nie sposób bowiem opisać je wszystkie.

 

Podatki od osób fizycznych

W Hiszpanii rozróżnia się dwa rodzaje dochodów podlegających opodatkowaniu dla celów podatku PIT. Jest to ogólny dochód z pracy, oraz dochód z oszczędności. Ten drugi to między innymi podatek od zysków kapitałowych, dlatego opiszemy go w kolejnym temacie, porównując właśnie ten rodzaj podatków.

Podatki dochodowe od osób fizycznych w Hiszpanii mają formę progresywną, natomiast kwota wolna od podatku zależna jest od wieku obywatela i wynosi odpowiednio:

·       do 65 roku życia – kwota wolna wynosi 5.550 EUR,

·       w przedziale 65 – 74 lat – jest to 6.700 EUR,

·       powyżej 75 lat – kwota 8.100 EUR.

Oczywiście w przypadku osób posiadających małżonka, dzieci, czy pełniących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, kwoty też się różnią. Wszystkie ulgi jednak jest trudno wymienić, dlatego skupmy się na kwotach wolnych oraz skali podatkowej, które dotyczą większości pracującego społeczeństwa.

Obecnie skala podatkowa w Hiszpanii prezentuje się następująco:

·       dla dochodów do 12.450 EUR – podatek wynosi 19%,

·       od 12.450 EUR do 20.000 EUR – 24%,

·       od 20.200 EUR do 35.200 EUR – 30%,

·       od 35.200 EUR – 60.000 EUR – 37%,

·       od 60.000 EUR do 300.000 EUR – 45%,

·       ponad 300.000 EUR – 47%.

Dla nierezydentów będących jednak obywatelami UE stawka tego podatku jest stała i wynosi 19%, dla osób spoza UE jest to natomiast 24%. Podatek ten obejmuje dochody uzyskane w Hiszpanii również z tytułu zysków kapitałowych, dochodów z nieruchomości, czy dywidend.

Dla przypomnienia, w Polsce nie płacimy podatku do 30.000 zł, a w przypadku wyższych dochodów zapłacimy aż o 11% niższy podatek niż w Hiszpanii (47% vs 36%). Polska skala prezentuje się bowiem następująco:

·       dochód do 30.000 PLN rocznie                     Kwota wolna od podatku 

·       dochód od 30.000 – 120.000 PLN               Podatek 12%

·       dochód od 120.000 – 1.000.000 PLN        Podatek 32% 

·       dochód roczny powyżej 1 mln PLN             Podatek 36% (4% danina solidarnościowa) 

 

Porównując przeciętne wynagrodzenia, które w Hiszpanii wynosi nieco ponad 2000 EUR, wypadamy znacznie korzystniej. Pracownicy zarabiający przeciętną pensję w naszym kraju zapłacą, po skorzystaniu z kwoty wolnej, 12% podatek. W Hiszpanii natomiast będzie to 19%. Dla lepiej zarabiających polska skala jest jeszcze korzystniejsza. Maksymalny podatek wynosi bowiem 36% w Polsce i aż 47% w Hiszpanii. Punkt dla Polski!

Polska 1 – 0 Hiszpania

 

Opodatkowanie zysków kapitałowych

W Hiszpanii obowiązuje tzw. podatek od oszczędności, o którym wspomnieliśmy już w poprzednim temacie. Opodatkowane są tutaj m.in. zyski kapitałowe z handlu aktywami, z dywidend czy odsetek.

Co ciekawe, w Hiszpanii podatek od zysków kapitałowych jest progresywny, a jego stawka ZACZYNA SIĘ od 19%. Obowiązujący więc w Polsce, stały 19% “podatek Belki” jest zdecydowanie lepszym i bardziej przejrzystym rozwiązaniem. Niestety również rządzący w naszym kraju coraz częściej wypowiadają się na temat wprowadzenia progresywnego podatku od zysków kapitałowych. Nie wyprzedzajmy jednak przyszłości – na chwilę obecną sytuacja wygląda właśnie tak, jak wyżej opisana. Podatek od oszczędności w hiszpańskiej jurysdykcji prezentuje się następująco:

- do 6.000 EUR – stawka 19%,

- do 50.000 EUR – stawka 21%,

- do 200.000 EUR – stawka 23%,

- powyżej 200.000 EUR – stawka 26%.

Dla hiszpańskich nierezydentów jest to stałe 19%.

Jak już wspomnieliśmy, w naszym kraju obowiązuje natomiast dobrze znane i (nie) lubiane 19% - nieprzerwanie od 2002 roku. Do stosowanej na zachodzie progresji w tej kwestii jeszcze trochę nam brakuje. Bądźmy jednak cierpliwi, polski ustawodawca bardzo chętnie adaptuje obowiązujące na zachodzie praktyki. Na ten moment – punkt dla Polski!

Polska 2 – 0 Hiszpania

 

Podatek VAT

W Hiszpanii obowiązuje kilka stawek podatku VAT, a są to: 21%, 10% oraz 4% (stosowana np. dla podstawowych produktów żywnościowych, czy książek). Całkowicie zwolnione (0% VAT) są usługi medyczne, edukacyjne oraz operacje finansowe i ubezpieczeniowe.

Podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi natomiast 23% i dotyczy ona większości sprzedaży. Obniżone stawki wynoszą kolejno 8%, 5% i 0%.

Porównując podatek VAT w Polsce i Hiszpanii skupmy się, tak jak dotychczas, na standardowej stawce tego podatku. Zatem pod tym kątem Hiszpanie wypadają korzystniejszej dokładnie o 2%. Punkt dla Hiszpanii.

Polska 2 – 1 Hiszpania

 

Podatki od nieruchomości

Pomimo tego, że właściciel nieruchomości nie jest rezydentem Hiszpanii, to w związku z tym, że jest właścicielem nieruchomości położonej w tym kraju, będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu z tego tytułu.  Warto wspomnieć, że Hiszpania przewiduje zwolnienie podatkowe, gdy wartość nieruchomości wynosi nie więcej niż 700.000 EUR (objęci zwolnieniem są również nierezydenci).

Podatek od nieruchomości (tzw. IBI)

Jest to podatek miejski, wyliczany przez urząd miasta właściwy dla położenia danej nieruchomości. Należność liczona jest corocznie na podstawie wartości katastralnej nieruchomości. Jest on wymagany niezależnie od posiadanego statutu rezydenta lub nierezydenta. Podatek ten wzrasta co roku w zależności od inflacji. Jest to więc podobna opłata do podatków lokalnych, które funkcjonują w Polsce, a o których przeczytacie już za chwilę. Jako właściciel nieruchomości w Hiszpanii, podatek ten wynosi od 0,40% - 1,16% wartości katastralnej w zależności od lokalizacji. Przykładowo dla mieszkania za 350.000 EUR, podatek IBI będzie wynosił od 500 – 700 EUR rocznie.

W Polsce za pobieranie podatku od nieruchomości odpowiadają samorządy gminne, stąd też w zależności od gminy wysokość podatku różni się. Podatek pobierany jest od budynków mieszkalnych, ale również gruntów czy nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności. Opłatę należy uregulować w czterech równych ratach, a sama kwota obliczana jest za 1 metr kwadratowy. W przypadku większych miast w Polsce jest to kwota 0,89 zł za mkw. Rząd zapowiedział już jednak podwyżki z tego tytułu przez co już od 2023 roku podatek ten wyniesie 1 zł/mkw. To jednak i tak niewielka kwota. Przykładowo dla nieruchomości o powierzchni 200 mkw podatek wyniesie zaledwie około 200 zł, w zależności od lokalizacji.

Zakup nieruchomości

W Hiszpanii płaci się 10% VAT (tzw. IVA) od ceny zakupu nieruchomości oraz ok. 1 - 1,5% opłaty skarbowej.

W Polsce kupując nowe mieszkanie od dewelopera zapłacimy 8% podatku VAT (do 150m2) lub 23% VAT dla powierzchni powyżej 150m2. W przypadku mieszkań z rynku wtórnego należy opłacić jedynie 2% podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). W przypadku kupna mieszkania z rynku pierwotnego, opłacając podatek VAT możemy uniknąć płacenia podatku PCC.

Podatek od przychodów z tytułu wynajmu

W Hiszpanii wynajmując nieruchomość osobom trzecim należy zapłacić 19% podatek od dochodów z tego tytułu. W miesiącach, w których nieruchomość nie była wynajmowana należy opłacić 2% podatek od wartości katastralnej (stawka zależna od gminy).

Wspomniane 19% obowiązuje obywateli Hiszpanii oraz państw EU - dla pozostałych podatek od najmu wynosi 24%. Dodatkowo Hiszpanie mogą skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu podczas gdy nierezydenci już nie. Widzimy więc, że Hiszpania wyraźnie daje fory swoim rezydentom podatkowym. Warto wiedzieć, że rejestrując swoją nieruchomość pod wynajem turystyczny, można odliczyć wszelkie uzasadnione koszty utrzymania nieruchomości obniżając tym samym kwotę podatku do zapłaty.

Zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii większość właścicieli wynajmujących swoje nieruchomości nie deklaruje tego dochodu organom podatkowym, a szanse na przyłapanie są niewielkie. Na ten temat pisaliśmy jednak w jednym z wpisów na facebooku. Wprowadzenie do kontroli nowych technologii może skutecznie ukrócić ten proceder, póki co jednak urzędy skarbowe pozostają bezradne. Jeśli coś się w tej kwestii zmieni z pewnością Was o tym poinformujemy.

W Polsce dochody z tytułu najmu do końca tego roku można rozliczać na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od przyszłego roku możliwy będzie już tylko ryczałt. Przypomnijmy, że przychód uzyskiwany z najmu, podnajmu czy dzierżawy opodatkowany jest stawką 8,5% do 100 tys. zł przychodu oraz 12,5% po przekroczeniu tej kwoty.

Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, funkcjonujące w Hiszpanii stawki procentowe liczone o ich wartości mogą zdecydowanie bardziej obciążać portfele tamtejszych rezydentów niż naliczane dla mkw opłaty w Polsce. 2% podatek PCC oraz około 1,5% opłaty skarbowej od zakupu nieruchomości są porównywalne. Podatek VAT ciężko natomiast porównać, w Hiszpanii stawka jest stała, natomiast w polskiej jurysdykcji może wynosić 23%, 8% lub można go całkowicie uniknąć. Dla wynajmujących nieruchomość, zdecydowanie korzystniejsze stawki są w Polsce. Podsumowując aspekt zakupu, wynajmu czy opłacania podatków od posiadanych nieruchomości, przyznajemy punkt dla polskiego systemu podatkowego!

Polska 3 – 1 Hiszpania

 

Podatek od spadków i darowizn

W Hiszpanii podatek od spadków i darowizn jest naliczany od 7,65% do 34%. Dokładna stawka jest bardzo indywidualna, ponieważ o płaconym podatku decydują takie czynniki jak wiek, lokalizacja czy stopień pokrewieństwa.

Większość regionów autonomicznych oferuje jednak dziedziczącym kwoty wolne:

·       dzieci do 21 roku życia mogą otrzymać spadek do wysokości 47.859 EUR bez podatku,

·       dzieci powyżej 21 roku życia, współmałżonek, wnuki, rodzice lub dziadkowie otrzymują do wysokości 15.957 EUR bez potrąceń,

·       rodzeństwo, siostrzeńcy i siostrzenice, ciotki i wujkowie, teściowie oraz ich wstępni lub zstępni otrzymują zasiłek do kwoty 7.993 EUR bez podatku,

W pozostałych przypadkach oraz powyżej wymienionych kwot zastosowanie mają poniższe stawki. Warto wspomnieć, że tabela ze stawkami jest bardzo rozbudowana (małe przedziały, dużo stawek), natomiast w uproszczeniu prezentują się one następująco:

- do 7.993 EUR jest to 7,65%,

- od 7.993 EUR do 31.965 EUR to 7,85% – 10,2%,

- od 31.965 EUR do 79.991 EUR pomiędzy 10.2 – 15.3%,

- od 79.991 EUR – 239.389 EUR pomiędzy 15.3 – 21.25%,

- od 239.389 EUR – 398.778 EUR – 25.5%,

- od 398.778 EUR – 797.555 EUR – 29.75%,

- powyżej 797.555 EUR – 34%.

W Polsce z kolei kwoty wolne dla poszczególnych grup podatkowych prezentują się w niniejszy sposób:

·       9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej – małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo

·       7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej - np. siostrzeniec, wujostwo czy szwagier

·       4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej - wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione.

Podatek do zapłaty powyżej wymienionych wartości jest ustalony w zależności od kwoty oraz stopnia pokrewieństwa i prezentuje się w sposób przedstawiony w tabeli poniżej:

Kwota nadwyżki w PLN              Podatek wynosi 
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
ponad                  do
                                10.278                            3%
10.278                20.556                            5%
20.556                                                            7%

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
ponad                 do
                               10.278                             7%
10.278               20.556                             9%
20.556                                                           12%

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
ponad                 do
                              10.278                             12%
10.278              20.556                             16%
20.556                                                           20%

 

Kwoty wolne od tego podatku korzystniej wypadają w hiszpańskiej jurysdykcji, dla bliskiej rodziny jest to bowiem niespełna 16.000 EUR. Polskie stawki są bardzo małe, zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na to, że od lat nie były aktualizowane, a w ostatnim czasie pieniądz bardzo szybko traci na wartości. W przypadku najbliższej rodziny w Polsce zapłacimy jednak maksymalnie 7% podatek, z kolei w Hiszpanii może to być nawet 34%. W przypadku chęci przekazania przykładowo 1 mln EUR dla osób niespokrewnionych, tego typu podatki również będą korzystniejsze w polskiej jurysdykcji.

Dodatkowo, warto wspomnieć, że w Polsce darowizna dla najbliższych może być całkowicie zwolniona z podatku. Jedyne co należy zrobić, to w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, jesteśmy zobligowani poinformować nasz Urząd Skarbowy na formularzu SD-Z2.

Polska 4 – 1 Hiszpania

 

Osoby prawne

W Hiszpanii samozatrudnienie (tzw. autónomo) jest najbardziej popularną i najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Co ciekawe przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oprócz podatku dochodowego ma również obowiązek rozliczenia się podatkiem VAT.

Poza odprowadzaniem podatków, autónomo ma obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. Państwo oferuje natomiast ulgi dla osób, które dopiero co zaczęły prowadzić swoją działalność gospodarczą. Przez pierwsze 12 miesięcy opłaty są stałe i wynoszą zaledwie 60 EUR/miesiąc (W Polsce jest to tzw. 6-cio miesięczna ulga na start pozwalająca płacić jedynie składki zdrowotne).

Dochody JDG rozliczane są według skali dla osób fizycznych analizowanej powyżej, dlatego w niniejszym punkcie skupmy się na porównaniu większych przedsiębiorstw.

W Hiszpanii podstawowa stawka opodatkowania osób prawnych wynosi 25%, nowo powstałe przedsiębiorstwa mają jednak możliwość skorzystania z niższej, 15% stawki, z kolei dla dużych firm (banków) jest to aż 30%. Podstawowa stawka jest więc wyższa niż średnia w UE, która wynosi około 22,50%.

Tamtejsza jurysdykcja przewiduje również stosowanie szeregu ulg, jak chociażby te na inwestycje w nowe technologie czy tworzenie miejsc pracy. Co ciekawe, przedsiębiorstwa, których roczny obrót wynosi poniżej 1.000.000 EUR są zwolnione z lokalnego podatku od prowadzonych działalności gospodarczych.

W Polskiej jurysdykcji podatek od podmiotów prawnych CIT wynosi 9% lub 19%, z kolei dla jednoosobowych działalności jest to 12% z możliwością stosowania ulg, czy np. 8,5%, ale również 17% podatek ryczałtowy.

Porównując więc podstawowe stawki dla podmiotów prawnych, w Polsce stawki wypadają korzystniej, zarówno patrząc na te uprzywilejowane (9% vs 15%) jak i standardowe (19% vs 25%). Punkt dla Polski!

Polska 5 – 1 Hiszpania

 

Podsumowanie

Stało się! Polski system podatkowy z kompletem zwycięstw wychodzi z grupy!

Pomimo ciągłych starań rządzących oraz nieustannego komplikowania naszego prawa podatkowego, do zachodnich państw członkowskich UE jeszcze trochę nam brakuje. Skala podatkowa dla osób fizycznych jest w naszym kraju prostsza i korzystniejsza. Zyski kapitałowe są opodatkowane stałą stawką, podczas gdy w Hiszpanii inwestorzy muszą się kolejny raz mierzyć z progresją. W końcu posiadanie nieruchomości, prowadzenie biznesu, czy dziedziczenie majątku również w polskim systemie podatkowym wypadają korzystniej. Kolejny raz posiadamy jednak wyższą stawkę VAT. Na temat tego podatku nie będziemy się natomiast rozwodzić, naszym zdaniem polska ustawa o podatku od towarów i usług nadaje się jedynie do ponownego jej napisania.

Na koniec, podkreślając polską przewagę, warto jeszcze wspomnieć o formularzu 720, który w hiszpańskiej jurysdykcji spędza sen z powiek tamtejszym rezydentom. Jest to deklaracja na temat posiadanych aktywów poza granicami kraju z uwzględnieniem trzech kategorii: nieruchomości, papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych. Kary za podanie niepełnej lub nieprawdziwej informacji zaczynają się od 10.000 EUR. Deklaracja powinna być corocznie aktualizowana. Aktywa poza granicami kraju, które nie zostaną ujawnione, mogą skutkować nałożeniem ogromnej kary w wysokości aż 150% ich wartości. Przekonali się o tym między innymi piłkarze, którzy zdecydowali się przenieść na stałe do Hiszpanii.

Podsumowując Polska ponownie wygrywa! Abyśmy jednak nie poczuli się zbyt pewnie, w kolejnym zestawieniu postaramy się porównać polski system podatkowy z tymi obowiązującymi we wschodniej części Europy. Wtedy już tak wesoło nie będzie.

Włochy vs Polska - kto płaci niższe podatki?

Data: 15.07.2022 14:01
Kategoria: Artykuły
Autor: Krzysztof Krzemień
Włochy vs Polska - kto płaci niższe podatki?

Kontynuujemy nasz nowy cykl publikacji, w którym porównujemy polski system podatkowy z tymi, które obowiązują w innych jurysdykcjach. Jak już zauważyliście po tytule, naszym dzisiejszym „przeciwnikiem” będą Włochy. W niedawno opublikowanym rankingu najszczęśliwszych krajów świata nasz dzisiejszy „podatkowy rywal” znajduje się na 31 miejscu. Nasz kraj osiągnął natomiast miejsce 48 spośród 146 państw będących w rankingu. Naszym zdaniem skomplikowany system podatkowy nie ułatwia życia obywatelom, dlatego też w kolejnych zestawieniach postaramy się porównać polską jurysdykcję do kraju z TOP5 niniejszego zestawienia. Niemniej jednak, dziś skupmy się na słynącej z wyśmienitych makaronów oraz pizzy - Italii.

 

Podatki od osób fizycznych

Kwoty wolne od podatku dochodowego prezentują się we Włoszech następująco:

- Pracujące osoby fizyczne                                       do 8.145 EUR rocznie

- Emeryci                                                                             do 8.130 EUR rocznie

- Emeryci powyżej 75. roku życia                         do 9.000 EUR rocznie

- Osoby prowadzące własną działalność         do 4.800 EUR rocznie

Nie przekraczając tych kwot, podatek dochodowy wynosi 0%.

We Włoszech istnieje szeroki wachlarz ulg podatkowych takich jak odliczenie instalacji systemu do filtracji wody w domu, czy wydatki weterynaryjne. Ciekawe czy również w Polsce, która stosunkowo często stara się adaptować zachodnie przepisy, z czasem pojawią się podobne regulacje. Niewątpliwie osoby dbające o zdrowie zarówno własne jak i swoich pupili, nie mogłyby z tego powodu narzekać.

Dla osób pracujących na własny rachunek i zarabiający do 65.000 EUR rocznie możliwe jest opodatkowanie zaledwie 15% podatkiem.

Nowe progi podatkowe funkcjonują od 2022 roku, a progresywna skala podatkowa prezentuje się następująco:

0 – 15.000 EUR rocznie                               podatek 23% (bez zmian)

15.001 – 28.000 EUR rocznie                  podatek 25% (27% w 2021 roku)

28.001 EUR – 55.000 EUR rocznie       podatek 35% (poprzednio 38%)

55.001 EUR rocznie i więcej                     podatek 43% (poprzednio do 75.000 EUR rocznie     podatek 41%)

We Włoszech funkcjonuje również dodatkowy 10% podatek od „extra” dochodów zmiennych w sektorze finansowym. Przykładowo, jeśli dyrektor instytucji finansowej dostaje premię, takie wynagrodzenie zmienne pomniejszone o wynagrodzenie zasadnicze jest dodatkowo opodatkowane 10% podatkiem.

We Włoszech osoba fizyczna podlega również podatkom regionalnym oraz miejskim, a ich stawki prezentują się w niniejszy sposób. Regionalny podatek dochodowy waha się w zależności od regionu zamieszkania. Waha się on pomiędzy 1,23% a 3,33%. Miejski podatek dochodowy również w zależności od miejsca zamieszkania różni się i wynosi od 0% - 0,8%. W gminach jest możliwość ustalania progresywnych stawek podatkowych.

Łączna stawka ubezpieczenia społecznego wynosi około 40% wynagrodzenia brutto pracownika (stawka zależy od wykonywanej przez firmę działalności zawodowej, liczby osób zatrudnionych w firmie czy stanowiska pracownika) i jest dzielona w następujący sposób. Opłata pracodawcy wynosi około 30%. Opłata pracownika wynosi około 10%. Ogólnie rzecz biorąc, tylko około 33% całkowitej stawki jest wpłacane do Krajowego Funduszu Emerytalnego, pozostała część jest wpłacana do funduszy ubezpieczeń społecznych.

Warto wspomnieć, że dla kadr kierowniczych składki te różnią się.

W Polsce po wprowadzeniu od 2022 roku Nowego Ładu oraz po lipcowej obniżce podatku PIT do 12%, skala podatkowa wygląda w sposób następujący:

- Dochód do 30.000 PLN rocznie                             Kwota wolna od podatku 

- Dochód od 30.000 – 120.000 PLN                      Podatek 12%

- Dochód od 120.000 – 1.000.000 PLN               Podatek 32% 

- Dochód roczny powyżej 1 mln PLN                     Podatek 36% (4% danina solidarnościowa) 

Polskie składki ZUS wynoszą z kolei około 43% wynagrodzenia brutto. Składki po stronie pracodawcy wynoszą około 20,5%, a pracownika 13,7% - składki społeczne oraz 9% składki zdrowotnej.

Od 1 stycznia bieżącego roku we Włoszech mediana wynagrodzeń wynosi 3.720 EUR. W Polsce natomiast 6.627 PLN. A zatem osoby zarabiające około 45.000 EUR (12 x 3.720 EUR) są opodatkowane 35% podatkiem. W naszym kraju, po ostatnich, korzystnych zmianach takich jak: podniesienie I progu podatkowego, zwiększenie kwoty wolnej od podatku, czy też obniżenie podatku PIT do 12%, osoba zarabiająca około 80.000 PLN rocznie zapłaci 12% podatek dochodowy. Różnica jest zatem kolosalna. W przypadku lepiej zarabiających różnice są do siebie bardziej zbliżone, niewielka jest również różnica w panujących w obu krajach składkach na ubezpieczenia. Niemniej jednak w niniejszym zestawieniu porównując stawki podatków od osób fizycznych, naszym zdaniem Polska jurysdykcja wypada korzystniej.

Polska 1:0 Włochy

 

Podatek VAT

Standardowa, włoska stawka podatku VAT od października 2013 r. wynosi 22%. Niższe stawki, są przewidziane dla wyszczególnionych dostaw towarów i usług, takich jak 4% na żywność, napoje i produkty rolne wymienione w wykazie oraz 10% na dostawy energii elektrycznej dla konkretnych celów jak i poszczególne leki. Dostawy i eksport wewnątrzwspólnotowy są zwolnione z podatku VAT. Dodatkowo określone dostawy towarów i usług wyraźnie wymienione w ustawie również mogą skorzystać ze zwolnienia

Podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23% i dotyczy ona większości sprzedaży. Istnieją również obniżone stawki, które wynoszą 0%, 5% i 8%. W Polsce limit rejestracji do podatku VAT wynosi 200.000 PLN jednak w przypadku sprzedaży towarów i usług wyszczególnionych w ustawie o VAT niniejszy limit nie ma zastosowania.

Porównując podatek VAT w Polsce i we Włoszech skupmy się na standardowej stawce tego podatku, zatem pod tym kątem Włosi posiadają korzystniejszą o 1% stawkę niż Polska. Punkt dla Italii.

Polska 1:1 Włochy

 

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn został we Włoszech przywrócony w październiku 2006 r. po pięcioletnim okresie zniesienia tego podatku. Procent i limity zwolnienia mają zastosowanie dla spadków i darowizn oraz zależą od relacji beneficjenta ze zmarłą osobą lub darczyńcą i wyglądają następująco:

- dla małżonków lub krewnych w linii prostej, obdarowany zostanie obciążony podatkiem w wysokości 4% od wartości majątku przekraczającego próg wolny tj. 1 mln EUR (na spadkobiercę),

- dla rodzeństwa, podatek od spadków lub darowizn zostanie naliczony w wysokości 6% od wartości przelewu przekraczającej 100 000 EUR (na spadkobiercę),

- pozostali członkowie rodziny do czwartego pokolenia, podatek od spadków lub darowizn będzie opodatkowany stawką 6% od całej wartości przekazania,

- wszyscy inni beneficjenci, którzy nie zostali wcześniej wymienieni, będą podlegać 8% stawce podatku, która będzie stosowana od całej przekazanej kwoty. Do osoby niepełnosprawnej mają zastosowanie przepisy szczególne.

Polsce z kolei kwoty wolne od tego podatku wynoszą kolejno:

1) 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej – małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo

2) 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej - np. siostrzeniec, wujostwo czy szwagier

3) 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej - wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione.

Podatek do zapłaty powyżej wyżej wymienionych wartości jest ustalony w zależności od kwoty oraz stopnia pokrewieństwa i prezentuje się w sposób przedstawiony w zestawieniu poniżej:

 

Kwota nadwyżki w PLN              Podatek wynosi 
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
ponad                  do
                                10.278                            3%
10.278                20.556                            5%
20.556                                                            7%

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
ponad                 do
                               10.278                             7%
10.278               20.556                             9%
20.556                                                           12%

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
ponad                 do
                              10.278                             12%
10.278              20.556                             16%
20.556                                                           20%

 

W niniejszym porównaniu podatków od spadków i darowizn możemy zauważyć znaczną różnicę w kwotach wolnych. W przypadku obdarowania najbliższych włoski system pozwala na uniknięcie podatku aż do 1 mln EUR przekazanych środków. Powyżej tej kwoty podatek wynosi nadal zaledwie 4%. W Polsce natomiast kwota wolna to 10 tys. zł, z kolei powyżej zaledwie 30 tys. zł. darowizny, podatek wynosi już 7%.

Należy natomiast pamiętać, że w Polsce darowizna w najbliższej rodzinie może być całkowicie zwolniona z podatku. Warunkiem koniecznym jest poinformowanie naszego Urzędu Skarbowego na temat otrzymanej darowizny czy spadku. Należy tego dokonać na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy powstał obowiązek podatkowy.

W pozostałych grupach podatkowych tendencja wygląda podobnie z przewagą na korzyść Włoch. Natomiast w Polsce najbliższa rodzina podlega całkowitemu zwolnieniu przy pewnych formalnościach, dając w tym zakresie przewagę. Naszych zdaniem tak znaczna różnica jest skutkiem zamożności włoskich obywateli. We Włoszech wielopokoleniowe rodziny od lat budowały swój majątek i przekazywały go z pokolenia na pokolenia, dlatego też tamtejszy system pozwala na jego przekazanie po niskim koszcie. W Polsce przekazanie majątku najbliższej rodzinie jest zwolnione z opodatkowania, ale za to pozostałe progi oraz stawki podatkowe są wyższe niż we Włoszech. W związku z tym, postanowiliśmy przyznać każdemu po punkcie – remis.

Polska 2:2 Włochy

 

Podatek od nieruchomości

We Włoszech istnieje tzw. podatek katastralny. Zależy on od regionu, gminy, położenia, roku budowy, czy przeprowadzanych remontów. Można go obliczyć poprzez współczynnik katastralny, który jest wpisany w księgach wieczystych.

Kupując nieruchomość z rynku pierwotnego w ciągu 5 lat od zakończenia prac płacimy podatek VAT. Obliczany jest on nie od wartości katastralnej nieruchomości, ale od ceny rynkowej i wynosi 4% w przypadku pierwszej nieruchomości i 10% w wypadku kolejnej - więc jest on zazwyczaj dużo wyższy. We Włoszech podatek od nieruchomości luksusowych wynosi natomiast aż 22%.

rynek pierwotny (tylko VAT)               4% wartości rynkowej (dla pierwszej nieruchomości)
rynek pierwotny (tylko VAT)               10% wartości rynkowej (kolejna nieruchomość)
rynek wtórny                                                 2% wartości katastralnej (min. 1000 euro) (1. nieruch.)
rynek wtórny                                                 9% wartości katastralnej (kolejna nieruchomość)
 
 
W Polsce kupując nowe mieszkanie od dewelopera zapłacimy 8% podatku VAT (do 150m2) lub 23% VAT dla powierzchni powyżej 150m2. W przypadku mieszkań z rynku wtórnego należy opłacić jedynie 2% podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). W przypadku kupna mieszkania z rynku pierwotnego, opłacając podatek VAT możemy uniknąć płacenia podatku PCC. Dużym udogodnieniem dla polskich inwestorów w nieruchomości jest fakt, iż od zakupu kolejnych mieszkań podatki nie zwiększają się, jak wygląda to w przypadku Włoch.

Podatek od posiadania nieruchomości we Włoszech waha się od 0,4% do 0,7% jej wartości, w zależności od lokalizacji i rodzaju nieruchomości. We Włoszech nie ma podatku majątkowego. Osoby fizyczne są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych pięć lat po zakupie. Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana w ciągu pięciu lat, zyski z tego tytułu podlegają opodatkowaniu 20%. W Polsce z kolei sprzedaż zakupionej nieruchomości w ciągu najbliższych 5 lat jest opodatkowana stawką 19%. Jeszcze jest tzw. ulga mieszkaniowa, która pozwala sprzedaż mieszkanie przed upływem 5 lat – jeśli kwotę ze sprzedaży przeznaczymy na zakup innego mieszkania.

W Polsce za pobieranie podatku od nieruchomości odpowiadają samorządy gminne, stąd też w zależności od gminy wysokość podatku różni się. Podatek ten pobierany jest od budynków mieszkalnych, ale również gruntów czy nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności. Opłatę należy uregulować w czterech równych ratach, a sama kwota obliczana jest za 1 metr kwadratowy. W przypadku większych miast w Polsce jest to kwota 0,89 zł za mkw.

W przypadku podatku od nieruchomości w Polsce opłata ta jest naprawdę niewielka. Dla nieruchomości o powierzchni 200 mkw wyniesie zaledwie około 178 zł, w zależności od lokalizacji.

Podsumowując, zarówno w Polsce jak i we Włoszech podatki od posiadania nieruchomości są stosunkowo niewielkie. Większe różnice są natomiast w przypadku zakupu nieruchomości. Zakup pierwszego mieszkania w Polsce, jest opodatkowany 8% VAT lub 2% PCC (dla mieszkań do 150m2). We Włoszech natomiast będzie to 4% i 2%. Jednak w przypadku osób chcących zakupić więcej nieruchomości, Polska wygląda korzystniej bowiem nasze stawki nie zmieniają się, kiedy we Włoszech wynoszą kolejno 10% oraz 9%. W Polsce od jakiegoś czasu mówi się o wprowadzeniu podatku katastralnego od kolejnej nieruchomości, lecz na ten moment wygląda to u nas nieco korzystniej. W związku z tym, że my możemy się cieszyć brakiem podatku katastralnego – gol dla nas.

Polska 3:2 Włochy

 

Podatek od zysków kapitałowych

26% podatek od zysków kapitałowych we włoskiej jurysdykcji versus 19% podatek w Polsce. Wynik może być tylko jeden – punkt dla Polski. Podatek jest naliczany od zbycia akcji, obligacji czy walut wirtualnych. Kryptowaluty w obu krajach są nadal nieuregulowane, a więc podlegają podobnym przepisom jak waluty FIAT.

Polska 4:2 Włochy

 

Osoby prawne 

Na potrzeby naszej włosko-polskiej „rywalizacji” porównamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w obu krajach. We Włoszech ta forma prowadzenie firmy również jest jedną z najczęściej wybieranych.

Dochód włoskiej sp. z o.o. jest opodatkowany na poziomie 27,9%. Składa się na to podatek dochodowy od spółek 24% (IRES) oraz 3,9% tzw. IRAP – podatek regionalny przeznaczony na publiczną służbę zdrowia.

Oczywiście włoska jurysdykcja pozwala na optymalizację rozwiązań oraz wybór tego, który okaże się najkorzystniejszy dla danego płatnika. Pod lupę weźmiemy podstawową strukturę sp. z o.o.

Na przykładzie, zakładając, że sp. z o.o. posiada dwóch wspólników, posiadających po 50% udziałów oraz każdy z nich pełni rolę członka zarządu. Załóżmy, że dochody z działalności są jedynymi dochodami dla wspólników. Jeśli spółka zarobi w danym roku 100.000 EUR zysku i podjęta zostanie decyzja o jego wypłacie wspólnikom, włoska sp. z o.o. oraz jej wspólnicy będą opodatkowani w następujący sposób:

Spółka zapłaci 24% podatku oraz 3,9% tzw. IRAP (łącznie 27.900 EUR). Po opodatkowaniu zostanie już 72.100 EUR, wypłacając po 50% dla obu wspólników otrzymają oni po 36.050 EUR od których będą zmuszeni opłacić 24% składek na ubezpieczenie społeczne oraz 26% podatku od dywidendy. W takiej sytuacji należna kwota minus oba podatki oznacza, iż wspólnik Sp z o.o. na rękę otrzyma 14.677 EUR.

W Polsce również jest dostępny szereg możliwości optymalizacyjnych jak np. estoński CIT, czy łączenie JDG z podmiotem prawnym. Niemniej skupmy się, jak w przypadku przykładu włoskiej sp. z o.o., na podstawowej strukturze najpopularniejszej spółki.

Podatek CIT może wynieść 9% lub 19%, biorąc za przykład zysk 100.000 PLN oraz dwóch wspólników współtworzących naszą spółkę, będzie to 9% podatek. Zostaje nam więc 91.000 PLN. W Polsce spółka z o.o. jest zwolniona z płacenia składek ZUS w przypadku struktury wieloosobowej. Biorąc pod uwagę równomierną wypłatę wspólnikom spółki wynagrodzenia w formie dywidendy - 45.500 PLN zostanie opodatkowane 19% podatkiem. Na rękę wspólnik otrzyma w takiej sytuacji 36.855 PLN.

Zatem ze 100.000 zysku z tego typu spółki polski system podatkowy pozwala wspólnikom zarobić większą kwotę na rękę. Dlatego też, porównując podstawową formę spółek z o.o. przyznajemy punkt dla Polski.

Polska 5:2 Włochy

 

Podsumowanie

W poprzednim zestawieniu, analizując system podatkowy we Francji, szokującym były niesamowicie duże podatki od spadków i darowizn. We Włoszech podatek ten jest z kolei bardzo niski. Polska jest natomiast w tym aspekcie gdzieś pośrodku, posiadając jednak znaczny przywilej i pozwalając uniknąć opodatkowania dla darowizn wśród najbliższej rodziny. Pod kątem podatków dochodowych, zarówno od osób fizycznych jak i firm, polskie stawki są korzystniejsze. Pamiętajmy jednak, że stawki to jedno, a przejrzystość czy zrozumienie systemu to drugie. Polski system obniża stawki, starając się zachęcić część firm do powrotu i rejestrowania swojej działalności w naszym kraju. Niemniej jednak częste, nagle wprowadzane zmiany i komplikowanie prawa podatkowego nie są naszą mocną stroną. Dla przedsiębiorców liczy się stabilność prawa i możliwość jego przewidzenia w celu zaplanowania ruchów w prowadzonej przez siebie działalności. Pod tym kątem polska jurysdykcja ma jeszcze wiele do poprawy. Podatki od towarów i usług są porównywalne, natomiast ten od zysków kapitałowych nieco korzystniejszy w naszym kraju.

Reasumując, w niniejszym zestawieniu polski system podatkowy kolejny raz okazuje się zwycięski. Polska wygrała drugi już mecz z rzędu, ale rozgrywka z krajami zachodnimi trwa dalej. Póki co możemy cieszyć się wygraną, natomiast kolejne rywalizacje będą z krajami wschodnimi, których system podatkowy może obnażyć nasze słabości.

Zachęcamy zatem do śledzenia naszej strony internetowej oraz konta na facebook, na którym na bieżąco o wszystkich publikacjach informujemy.

Czy PIT za 2022 rok będziemy mogli rozliczyć na dwa, a może aż na trzy sposoby?

Data: 06.06.2022 15:46
Kategoria: Artykuły
Autor: Mirosław Połoszczański
Czy PIT za 2022 rok będziemy mogli rozliczyć na dwa, a może aż na trzy sposoby?

Czy PIT za 2022 rok będziemy mogli rozliczyć na dwa, a może aż na trzy sposoby?

Wejście w życie przepisów Polskiego Ładu wprowadziło wiele zamieszania. Dodatkowo od 1 lipca tego roku zacznie obowiązywać nowy ład 2.0. Niewątpliwie część z Was zadaje sobie pytanie, czy rozliczając swoje dochody za cały rok bieżący będziemy już korzystać z 12% podatku PIT? Być może dla niektórych korzystniejsza była możliwość z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej? Takie osoby uspokajamy, ta opcja również będzie dostępna. Znak zapytania może się również pojawić, przy możliwości rozliczenia na zasadach z 2021 roku, która jeszcze 2 miesiące temu była dostępna, lecz obecnie już nie jest. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić tą lekko zagmatwaną kwestię naszego systemu podatkowego.

Co do zasady, wprowadzanie zmian podatkowych w trakcie roku podatkowego oraz z mocą wsteczną nie jest dopuszczalne w sytuacji „zmian na gorsze”. Jest to spowodowane faktem, iż podatnik musi mieć poczucie stabilności prawa (macie takie poczucie? :)), aby mógł prowadzić swoje interesy bez narażania się na ewentualne niekorzystne skutki prawne swoich działań czy decyzji, których nie mógł przewidzieć w chwili, gdy decyzja ta była podejmowana. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę zmianę podatku PIT z 17% na 12% jest to zmiana korzystna, dlatego też możliwa do realizacji w trakcie roku podatkowego. Rzućmy okiem na wspomniane trzy różne możliwości rozliczenia naszego podatku PIT.

 

Pierwszy system, czyli PIT 12%

Weźmy jako przykład osobę zatrudnioną na umowę o pracę i zarobkach równych średniej krajowej tj. około 6650 zł brutto miesięcznie. Wraz z wejściem w życie obniżonej stawki podatku PIT od 1 lipca tego roku, pracodawca automatycznie zacznie odprowadzać niższe zaliczki na podatek dochodowy. Spowoduje to, iż na nasze konto trafi wyższe wynagrodzenie. Jednak obniżony podatek będzie funkcjonował od początku tego roku, dlatego wyższe składki, które zostały zapłacone w okresie od stycznia do czerwca – zostaną przy rozliczeniu w 2023 roku zwrócone. Część osób zarabiających od 5701 zł do 11 141 zł brutto stosowało od początku roku ulgę dla klasy średniej, która to również od lipca tego roku zostanie zlikwidowana. Jednak projektodawcy zgodnie twierdzą, że obniżona stawka PIT zrekompensuje likwidację tej ulgi.

 

Drugi system, czyli tzw. hipotetyczny podatek należny

Jeśli podatnik na likwidacji ulgi dla klasy średniej straci, ustawa przewiduje zabezpieczenie – tzw. „hipotetyczny podatek należny za 2022 r.”. Jest to po prostu możliwość rozliczania się według zasad Polskiego Ładu, bez uwzględnienia zmian z 1 lipca. System ten dotyczy osób, które korzystały z ulgi dla klasy średniej, a więc tych zarabiających rocznie pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł. Podczas rozliczania się za 2022 rok, urząd skarbowy automatycznie obliczy hipotetyczny podatek należny, a w sytuacji, gdy okaże się on niższy od tego obliczonego według nowych zasad, zwróci różnicę. Warto wspomnieć, że czynność ta będzie wykonywana z urzędu, bez konieczności wnioskowania przez podatnika. Zwrot trafi na nasze konto w terminie 3 miesięcy (rozliczenie papierowe) lub 45 dni (rozliczenie elektronicznie). Jak informował Wiceminister Finansów taka sytuacja będzie dotyczyła jedynie około 30-40 tys. osób. Są to najczęściej przypadki, kiedy podatnicy łączą ulgę dla klasy średniej z innymi ulgami podatkowymi.

 

Trzeci system, czyli powrót do zasad rozliczania za 2021 rok

Aby nie było żadnych wątpliwości na wstępie zaznaczymy, że stosowanie tej metody nie będzie już dostępne. Podczas ogłaszania pierwszej wersji Polskiego Ładu, nasz Premier informował o możliwości rozliczania według zasad z 2021 roku, gdyby zmiany okazały się dla podatników mniej korzystne. Zasada dotyczyła podatników rozliczających PIT-37 oraz zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie. Jednak możliwość ta była zapowiadana w momencie, kiedy obniżenie podatku PIT do 12% nie było jeszcze planowane. Patrząc jednak na zmiany, które przyniósł lub przyniesie od lipca ze sobą Polski Ład, trudno będzie o sytuację, gdy rozliczanie się, jak w 2021 roku, byłoby korzystniejsze. Od tego roku możemy bowiem:

- rozliczać się w oparciu o 12% PIT, zamiast 17% z roku poprzedniego,

- zastosować kwotę wolną od podatku rzędu 30 tys. zł,

- zarabiając do 120 tys. zł rocznie korzystać z niższej stawki podatku.

 

Podsumowanie

Rozliczając się za 2022 rok nie będzie możliwości powrotu do zasad z 2021 roku. Jeśli dla podatnika korzystającego obecnie z ulgi dla klasy średniej, nowe zasady nie okażą się korzystniejsze, będą oni z automatu rozliczeni według pierwotnych zasad Polskiego Ładu panujących od początku tego roku. Dla osób zarabiających miesięcznie do 12,8 tys. zł brutto, niższa stawka podatku PIT będzie stosowana za cały rok 2022 i będzie to najprawdopodobniej najkorzystniejsze rozwiązanie. Warto również wspomnieć, że powyższe rozważania dotyczą osób rozliczających się według zasad ogólnych, tzn. z wykorzystaniem skali podatkowej.

Na koniec jeszcze raz przypomnimy, że wprowadzona z dniem 1 lipca obniżka podatku PIT do 12% będzie miała zastosowanie przez cały ten rok. Niemniej jednak, niższa zaliczka na podatek zacznie być pobierana od połowy tego roku, a więc rozliczając się w przyszłym roku za cały 2022 będzie nam przysługiwał zwrot podatku, który podczas pierwszego półrocza zapłaciliśmy według 17% stawki PIT. Będzie to niewątpliwie dla niektórych miła niespodzianka.

Francja vs Polska - kto płaci niższe podatki?

Data: 12.05.2022 11:01
Kategoria: Artykuły
Autor: Mirosław Połoszczański
Francja vs Polska - kto płaci niższe podatki?

Francja słynie z wyjątkowych win oraz znakomitych serów, to pierwsze skojarzenie które przychodzi nam na myśl. Ale kulinaria zostawmy na boku i zadajmy sobie pytanie - czy również system podatkowy wygląda tak smakowicie?

W nowym cyklu publikacji postaramy się przedstawić systemy podatkowe różnych Państw. Niektóre będą podobne w funkcjonowaniu do naszego, a inne będą się znacznie różniły. Nie zapomnimy także o ciekawostkach, bo nie tylko u nas mogą pojawić się pewne paradoksy. Dzięki temu będziemy mogli spojrzeć obiektywniej na polskie prawo patrząc przez pryzmat innych krajów. Nasze porównania rozpoczynamy od stosunkowo słabego przeciwnika, jakim niewątpliwie jest francuski system podatkowy.

 

Podatki od osób fizycznych

Od 2019 roku we Francji nastąpiła rewolucyjna zmiana, która zobowiązała pracodawców do pobierania zaliczek na podatek dochodowy podczas comiesięcznych wynagrodzeń. System ten jest stosowany również w Polsce. Wcześniej obywatele Francji opłacali podatek dochodowy samodzielnie, po zakończeniu roku podatkowego. 

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych dla francuskich rezydentów w 2022 roku prezentują się następująco:

- Dochód do 10.225 EUR rocznie                           Kwota wolna od podatku 
- Dochód od 10.226 EUR – 26.070 EUR            Podatek 11% 
- Dochód od 26.071 EUR – 74.545 EUR            Podatek 30% 
- Dochód od 74.546 EUR – 160.366 EUR         Podatek 41% 
- Dochód powyżej 160.367 EUR                            Podatek 45% 

W Polsce po wprowadzeniu od 2022 roku Nowego Ładu oraz obniżeniu podatku PIT do 12% od lipca tego roku (jednak z zastosowaniem od początku 2022), skala podatkowa będzie najprawdopodobniej wyglądała w sposób następujący.

- Dochód do 30.000 PLN rocznie                          Kwota wolna od podatku
- Dochód od 30.000 – 120.000 PLN                    Podatek 12% (17% obecnie)
- Dochód od 120.000 – 1.000.000 PLN             Podatek 32%
- Dochód roczny powyżej 1 mln PLN                  Podatek 36% (4% danina solidarnościowa)

Warto dodać, że powyżej przedstawione progi we Francji praktycznie co roku są zmieniane. W Polsce natomiast na tegoroczne zwiększenie pierwszego progu podatkowego czekaliśmy od 2009 roku. W obu krajach istnieje również szereg ulg, które można zastosować, nie będziemy jednak się tutaj na nich skupiali. Od 1 stycznia bieżącego roku we Francji obowiązuje wynagrodzenie minimalne na poziomie 1.603,12 EUR miesięcznie oraz 10,57 EUR na godzinę brutto. W Polsce minimalna płaca wynosi w 2022 roku 3.010 PLN brutto oraz 19,70 zł na godzinę. 

W obu krajach obowiązuje również abonament telewizyjny od posiadanego w gospodarstwie domowym odbiornika telewizyjnego. Opłata ta we Francji w 2022 roku wynosi 138 EUR. W Polsce z kolei za posiadanie odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego płacimy rocznie 264,60 PLN.

Średnie wynagrodzenie we Francji w 2022 roku wynosi 4.130€, w Polsce jest to 6665,64 zł. Polski system podatkowy nakazuje zatem zapłatę 12% podatku od niespełna 50.000 PLN dochodu rocznie – na umowie o pracę. We francuskiej jurysdykcji obywatel zarabiający średnią krajową, po skorzystaniu z kwoty wolnej oraz opłaceniu 11% podatku od kolejnych 16.000 EUR, zapłaci aż 30% podatek od praktycznie połowy zarobionej w ciągu roku kwoty.

Pod kątem podatków od osób fizycznych Polska wydaje się być niekwestionowanym faworytem naszego porównania. O ile w przypadku osób zarabiających w okolicach minimalnej krajowej opodatkowanie jest stosunkowo podobne, o tyle w przypadku osób lepiej zarabiających polska jurysdykcja jest korzystniejsza. Wbrew powszechnym opiniom, iż system podatkowy w naszym kraju sprzyja wyłącznie obywatelom o mniejszych dochodach.

Polska 1:0 Francja

 

Podatek od nieruchomości 

Francuscy rezydenci podatkowi w pierwszym dniu każdego roku podlegają opodatkowaniu od wszystkich swoich nieruchomości na całym świecie, chyba że umowa podatkowa stanowi inaczej. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu jedynie od swoich nieruchomości we Francji. W 2022 roku podatek naliczany jest po przekroczeniu wartości nieruchomości 1,3 mln EUR. Opodatkowanie wzrasta wraz ze wzrostem wartości nieruchomości i wynosi ono od 0,50% do 1,50% w przypadku wartości przekraczającej 10 mln EUR.

We Francji istnieje również podatek katastralny. Nie jest on jednak obliczany od wartości nieruchomości, a wylicza się go jako procent z dochodu, który nieruchomość mogłaby zapewnić przez rok z wynajmu czy dzierżawy. Wysokość tego podatku jest nalicza przez samorządy lokalne i w zależności od lokalizacji może się różnić.

W Polsce za pobieranie podatku od nieruchomości odpowiadają samorządy gminne, stąd też w zależności od gminy wysokość podatku różni się. Podatek ten pobierany jest od budynków mieszkalnych, ale również gruntów czy nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności. Opłatę należy uregulować w czterech równych ratach, a sama kwota obliczana jest za 1 metr kwadratowy. W przypadku większych miast w Polsce jest to kwota 0,89 zł za mkw.

W przypadku podatku od nieruchomości w Polsce opłata ta jest naprawdę niewielka. Dla  nieruchomości o powierzchni 200 mkw wyniesie zaledwie około 178 zł, w zależności od lokalizacji. We Francji opłaty te wynoszą zdecydowanie więcej, jednak dopiero po przekroczeniu 1,3 mln EUR wartości nieruchomości. Jest to zatem swego rodzaju podatek od majątku, a francuskie prawo kolejny raz staje po stronie osób z mniejszym kapitałem.

W Polsce temat wprowadzenia podatku katastralnego przewija się już od kilku lat. Rząd jednak zapowiedział, że w 2022 roku nie planuje tej opłaty wprowadzać. Patrząc jednak na to, w jakim kierunku zmierzają rządy poszczególnych krajów, trudno nam uwierzyć, aby taki podatek nie pojawił się również w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat.

Podsumowując, w Polsce osoby posiadające własnościowe budynki mieszkalne, bo na nich się tutaj skupiliśmy, zapłacą obecnie jedynie niewielki podatek od nieruchomości. We francuskiej jurysdykcji z kolei czeka na nich obowiązkowy podatek katastralny oraz w przypadku dużej wartości nieruchomości dodatkowo od 0,50-1,50% podatku. Kolejny raz zatem pod kątem podatkowym Polska jest bardziej przyjazna dla swoich rezydentów podatkowych.

Polska 2:0 Francja

 

Opodatkowanie zysków kapitałowych 

We Francji do dochodów i zysków z oszczędności i inwestycji stosuje się jeden zryczałtowany podatek w wysokości 30% – składający się z podatku dochodowego w wysokości 12,8% i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,2%.  Podatek od obrotu kryptowalutami wynosił we Francji niegdyś aż 45% jednak od 2018 roku dla tej grupy aktywów zastosowano podatek wysokości 19%.

Podobnie jest w Polsce, podatek od zysków kapitałowych zwany jest potocznie „podatkiem Belki” i nieprzerwanie od 2004 roku wynosi 19%. Zarówno od zysku ze zbycia akcji czy obligacji jak i walut wirtualnych.

O ile w przypadku opodatkowania kryptowalut w naszym porównaniu jest wynik remisowy, o tyle w przypadku zysku ze zbycia pozostałych aktywów finansowych korzystniej po raz kolejny wypada polski system podatkowy.

Polska 3:0 Francja

 

Podatek VAT 

Standardowa stawka VAT we Francji to 20%, niższe stawki dotyczą między innymi transportu (10%) czy sprzedaży leków, książek i produktów żywnościowych (5,5%). Sprzedaż do krajów spoza UE obejmuje 0% VAT. Próg rejestracji w TVA (VAT) wynosi 34.400 EUR w przypadku firm serwisowych i 85.800 EUR w przypadku działalności komercyjnej, barów, restauracji i zakwaterowania.

Podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23% i dotyczy ona większości sprzedaży. Istnieją również obniżone stawki, które wynoszą 0%, 5% i 8%. W Polsce limit rejestracji do podatku VAT wynosi 200.000 PLN jednak w przypadku sprzedaży towarów i usług wyszczególnionych w ustawie o VAT niniejszy limit nie ma zastosowania.

Porównując podatek VAT w Polsce i Francji skupimy się na standardowej stawce tego podatku, zatem pod tym kątem „trójkolorowi” posiadają o 3% korzystniejszą stawkę niż Polska. Zatem w niniejszej kategorii nasz punkt przyznajemy Francji.

Polska 3:1 Francja

 

Podatek od spadków i darowizn 

Dla zmarłych rezydentów Francji wszystkie ich aktywa na całym świecie, podlegają francuskiemu podatkowi. W przypadku gdy zmarły nie był rezydentem Francji, ale posiadał majątek na terenie tego kraju, również podlega on opodatkowaniu.

Stawki dziedziczenia dla dzieci, rodziców oraz wnuków wyglądają następująco:

- do 100.000 EUR kwota wolna od podatku,

- po przekroczeniu kwoty wolnej, do 8072 EUR podatek wynosi 5%,

- do 12.109 EUR – 10%

- do 15.932 EUR – 15%

- do 552.324 EUR – 20%

- do 902.838 – 30%

- do 1.805.667 – 40%

- oraz 45% powyżej tej kwoty

Dla rodzeństwa zmarłego opodatkowanie wynosi 35% do 24.430 EUR oraz 45% po przekroczeniu tej kwoty. Dla pozostałych osób podatki te wynoszą 55% oraz 60%.

 

W Polsce z kolei kwoty wolne od tego podatku wynoszą kolejno:

1) 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej – małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo

2) 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej - np. siostrzeniec, wujostwo czy szwagier

3) 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej - wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione.

Podatek do zapłaty powyżej wyżej wymienionych wartości jest ustalony w zależności od kwoty oraz stopnia pokrewieństwa i prezentuje się w sposób przedstawiony w zestawieniu poniżej:

 

Kwota nadwyżki w PLN              Podatek wynosi 
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
ponad                  do
                                10.278                            3%
10.278                20.556                            5%
20.556                                                            7%

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
ponad                 do
                               10.278                             7%
10.278               20.556                             9%
20.556                                                           12%

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
ponad                 do
                              10.278                             12%
10.278              20.556                             16%
20.556                                                           20%

 

W przypadku osób blisko spokrewnionych kwota wolna od podatku wynosząca 100.000 EUR, która obowiązuje we Francji może być satysfakcjonująca. Jednak ma ona zastosowanie jedynie w przypadku dzieci, rodziców i wnuków. W pozostałych przypadkach, stawki 45% w przypadku rodzeństwa zmarłego czy aż 60% dla osób niespokrewnionych są naszym zdaniem wielkim nieporozumieniem. Jest to sytuacja niedorzeczna, aby ponad połowę przekazanego spadku miało zostać odebrane przyszłemu nabywcy.

W Polsce co prawda kwoty wolne od podatku są zdecydowanie niższe, natomiast podatek rzędu 3%, 7% czy nawet 20% w najgorszym przypadku aż tak bardzo nie odstrasza. Dlatego też porównując podatek od spadków i darowizn punkt zdecydowanie dla polskiego systemu podatkowego.

Polska 4:1 Francja

 

Osoby prawne 

Jeżeli chodzi o formy rozliczania przedsiębiorstw w obu krajach mogą się one różnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz wielu możliwości z których przedsiębiorcy mogą skorzystać. W celu porównania podeprzemy się jednak obowiązującą od 2022 roku we Francji standardową stawką podatku od osób prawnych w wysokości 25%, niezależnie od zysku. Dla małych firm obowiązuje obniżona stawka 15% dla pierwszych 38.120 zysku euro. W polskiej jurysdykcji natomiast standardowa stawka CIT wynosi 9% do 2 mln EUR przychodu rocznie oraz 19% w przypadku przekroczenia tej kwoty.

Dla małych, rodzinnych firm, posiadających status  SARL (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we współwłasności – podobna forma do polskiej działalności gospodarczej) możemy wybrać opodatkowanie dla osób fizycznych przez pierwsze 5 lat funkcjonowania działalności. W Polsce przedsiębiorstwo rozliczające się na zasadach ogólnych takiego ograniczenia czasowego nie posiada. W obu krajach istnieje również szereg odliczeń takich jak darowizny na cele charytatywne czy te związane z wydatkami na badania i rozwój.

Biorąc pod uwagę jedynie standardowe stawki opodatkowania osób prawnych oraz porównując 25% francuski podatek do 19% polskiego CIT – lepiej pod tym kątem wypada polska jurysdykcja.

Polska 5:1 Francja

 

Jak działają urzędy? 

Francja zaczęła sięgać po nowe możliwości takie jak zdjęcia satelitarne czy media społecznościowe. Urzędnicy używają tych środków w celu pozyskania dodatkowych informacji mogących ujawnić niezgłoszone przez podatników obiekty, takie jak wszelkiego rodzaju przybudówki czy baseny. Tego typu dowody wystarczą, aby urzędnik mógł podważyć złożone deklaracje. Zagmatwany system podatkowy wraz ze stosowaniem wyżej wymienionych narzędzi to niewątpliwe zwiększenie ingerencji w sferę prywatną oraz jeszcze większa kontrola obywateli. Każdemu z nas marzy się prosty, przejrzysty system podatkowy oraz wolność osobista. Niestety wiele krajów podąża w przeciwną stronę. Francja jest na pewno krajem, w którym system podatkowy jest bardzo skomplikowany i nie zachęca tym potencjalnych imigrantów.

W Polsce również dąży się do zwiększania inwigilacji oraz ingerencji w sferę prywatną obywateli chociażby poprzez pomysły wdrożenia faktur ustrukturyzowanych czy rozszerzenie uprawnień kontrolnych dla Urzędów Skarbowych. Dlatego też w przypadku porównania niniejszej kategorii nie przyznajemy punktu dla żadnego z Państw.

Polska 5:1 Francja

 

Podsumowanie

Jak możemy zauważyć, powszechnie panująca opinia na temat francuskiego systemu podatkowego, który uważany jest za niezbyt korzystny dla swoich rezydentów, jest poprawna. Na tle polskiego prawa Francja zdecydowanie wypada gorzej, zarówno pod kątem podatków od osób fizycznych, przedsiębiorców jak również dla osób chcących inwestować czy posiadających wartościowe nieruchomości. Nie wspominając o podatkach od spadków i darowizn, które u Francuzów wyglądają, naszym zdaniem, niedorzecznie. Polski rząd, który ostatnimi czasy przeprowadził szereg stosunkowo zadowalających zmian, ma pole do poprawy w przypadku podatku VAT. Chociaż obecnie znajduje zastosowanie chociażby 0% podatek VAT na produkty żywnościowe, jak wszyscy wiemy jest to rozwiązanie jedynie tymczasowe. Nie mniej jednak polski system na tle tego obowiązującego we Francji należy pochwalić.

Nowy Polski Ład czy Nowy Polski Nieład?

Data: 18.05.2021 14:21
Kategoria: Artykuły
Autor: Mirosław Połoszczański
Nowy Polski Ład czy Nowy Polski Nieład?

Drodzy czytelnicy,

2021 rok miał przynieść wiele zmian podatkowych, co właśnie ma swoje miejsce. Nie dziwią także kolejne kontrowersyjne pomysły ze strony rządu. W końcu w ostatnim czasie szukano eksperta do wdrażania i opracowywania nowych podatków.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego już wywiadu Mateusza Tomczyka dla Namzależy.pl. Podczas rozmowy usłyszymy o:

- podatku od kryptowalut i ich optymalizacji podatkowej,

- rachunek od Państwa, czyli koszty, które ponosi podatnik.

- wprowadzenie Nowego Ładu w Polsce.

- zepsucie prostego rozwiązania, czyli polska wersja „estońskiego CIT-u”

 

Zachęcamy do obejrzenia całości nagrania:

 

Jak zwiększyć dochody firmy w obecnych czasach?

Data: 01.06.2020 16:27
Kategoria: Artykuły
Autor: Mateusz Tomczyk
Jak zwiększyć dochody firmy w obecnych czasach?

Od zawsze zachęcam klientów do przechodzenia do świata online ze swoimi biznesami. Taka forma prowadzenia działalności nie jest oczywiście możliwa w każdym przypadku. Problemem jest to, że firmy często kompletnie ignorują potęgę internetu.

Co nam daje przejście do świata online?

1. Większa liczba klientów.

Rozpoczęcie oferowania swoich towarów i usług w internecie można porównać do znalezienia świetnego lokalu w centrum miasta. Jeśli dobrze przygotujecie swoją stronę internetową oraz dobrze ją rozreklamujecie i wypozycjonujecie, macie duże szanse na sukces.

Jesteś trenerem personalnym? Kto powiedział że trening z podopiecznym nie może odbyć się za pośrednictwem Internetu?

Jeśli jesteś nauczycielem języków obcych, lekcje online pozwolą ci mieć większą liczbę klientów bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Dostałeś dofinansowanie w ramach tarczy? To świetnie, ale możesz być zmuszony je zwrócić.

Data: 01.06.2020 16:26
Kategoria: Artykuły
Autor: Mateusz Tomczyk
Dostałeś dofinansowanie w ramach tarczy? To świetnie, ale możesz być zmuszony je zwrócić.

Jeśli złożyliście wnioski w zakresie tarczy antykryzysowej, koniecznie sprawdźcie czy są poprawnie wypełnione. Błąd we wniosku jest już kwalifikowany jak fałszywe złożenie oświadczenia. Nie ma znaczenia, że przedsiębiorca mógł najzwyczajniej w świecie się pomylić.

Nowy regulamin tarczy finansowej (który zacznie obowiązywać 28 maja) określa, że jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek i otrzymał subwencję na podstawie nieprawdziwych danych to będzie obowiązany w terminie 14 dni od otrzymania dotacji do jej zwrotu.

Tarcza antykryzysowa, czyli jak zakpić z polskich przedsiębiorców

Data: 07.04.2020 16:25
Kategoria: Artykuły
Autor: Mateusz Tomczyk
Tarcza antykryzysowa, czyli jak zakpić z polskich przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa przygotowana przez rządzących to jedna wielka kpina. Jest dziurawa w wielu miejscach i jeśli dzięki niej przedsiębiorcy mają przetrwać kryzys, to liczmy się z tym, że na polu bitwy zostaną tylko najsilniejsi.

Rzućmy okiem na kilka "smaczków" z ustawy:

1. Z tarczy antykryzysowej nie mogą skorzystać firmy, które nie spłacają swoich należności od co najmniej 3 miesięcy, bądź mogą zachodzić u nich przesłanki do ogłoszenia upadłości. Czyli... z pomocy nie skorzystają Ci, którzy najbardziej jej potrzebują!

Dlaczego rząd nie przygotował Polski do walki z koronawirusem?

Data: 25.03.2020 16:22
Kategoria: Artykuły
Autor: Mateusz Tomczyk
Dlaczego rząd nie przygotował Polski do walki z koronawirusem?

Wpływ koronawirusa na światową gospodarkę jest ogromny. Wiele biznesów upadnie, mamy wszechobecne spadki na giełdach. W wielu krajach szpitale są przepełnione, codziennie umiera kolejne kilka tysięcy ludzi.

Polska nie była pierwszym krajem, w którym pojawił się koronawirus - miała czas choć trochę przygotować się na jego nadejście skupując odpowiednie zapasy sprzętu medycznego. Niestety, rząd uznał ze Polska nie potrzebuje dołączać do europejskiego przetargu na zamówienie sprzętu. Efekt - ogromne braki w szpitalach, z którymi borykać muszą się osoby walczące na pierwszej linii frontu z wirusem.

Umów konsultacje