Dostałeś dofinansowanie w ramach tarczy? To świetnie, ale możesz być zmuszony je zwrócić.

Data: 01.06.2020 16:26
Kategoria: Artykuły
Autor: Mateusz Tomczyk
Dostałeś dofinansowanie w ramach tarczy? To świetnie, ale możesz być zmuszony je zwrócić.

Jeśli złożyliście wnioski w zakresie tarczy antykryzysowej, koniecznie sprawdźcie czy są poprawnie wypełnione. Błąd we wniosku jest już kwalifikowany jak fałszywe złożenie oświadczenia. Nie ma znaczenia, że przedsiębiorca mógł najzwyczajniej w świecie się pomylić.

Nowy regulamin tarczy finansowej (który zacznie obowiązywać 28 maja) określa, że jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek i otrzymał subwencję na podstawie nieprawdziwych danych to będzie obowiązany w terminie 14 dni od otrzymania dotacji do jej zwrotu.

Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że nowy regulamin, który wejdzie 28 maja będzie dotyczył wszystkich wniosków złożonych przed tą datą. Opiera się to na zapisie umowy gdzie zastrzeżona jest możliwość zmiany regulaminu przez PFR. Zmiana wchodzi w ciągu 14 dni od doręczenia przedsiębiorcy informacji o zmianie regulaminu.

O jakie więc błędne dane (fałszywe oświadczenie) chodzi w nowym regulaminie?

Wyróżnić możemy dwa:

1) błędną kwalifikację statusu firmy,

2) złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną.

W wydanym przez PFR poradniku do uzupełnienia wniosku (przed otwarciem naboru) zawarto określenie definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. W dniu startu naboru na stronie internetowej PFR znajdowała się już inna definicja statusu przedsiębiorcy niż ta zawarta w poradniku. W poradniku nie można było znaleźć też informacji czy całą sytuację należy rozważyć biorąc pod uwagę grupę kapitałową czy tylko podmiot wnioskujący. Kwestie tę wyjaśniono także wraz ze startem naboru. Jeżeli przedsiębiorca dodatkowo nie zapoznał się z informacjami na stronie i wniosek wypełnił na podstawie poradnika to mógł popełnić błąd. Jeżeli przedsiębiorca uzupełniając wniosek tylko na podstawie poradnika złożył go i subwencję otrzymał to należy zwrócić uwagę, że mogło dojść do otrzymania pomocy na podstawie nieprawdziwego oświadczenia. W konsekwencji spowodować to może konieczność zwrotu środków. Zapewne wiele krajów zazdrości nam tak przejrzystych przepisów.

Drugą kwestią jest złożenie wniosku przez nieuprawnioną osobę. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację, w której przedsiębiorca ma reprezentację np. dwuosobową. Wówczas taki wniosek powinny złożyć dwie osoby. W przypadku gdy wniosek złoży jedna, a konieczna do złożenia oświadczeń woli jest dwójka reprezentantów to ponownie dochodzi do sytuacji kiedy mamy do czynienia ze złożeniem fałszywego oświadczenia.

Czyżby tarcza, za którą przedsiębiorcy chcą ochronić się przed kryzysem okazała się dla wielu tarczą strzelecką?

Umów konsultacje